Základní mýty o paleo dietě

Se vzestupem popularity paleo diety došlo ke zvýšení počtu mýtů o tom, co tato strava je a není. Bohužel mnoho kritik je založeno na mýtech, a ne na skutečnostech. Pravda vykresluje velmi odlišný obrázek. Jaké mýty kolem paleo diety panují a kde je ve skutečnosti pravda?

Několik nejčastějších mýtů je

  • Odstranění obilovin a mléčných výrobků způsobuje nedostatek živin ve stravě.
  • Paleo dieta je strava založená na masu
  • Paleo dieta je anti-sacharidová nebo ketogenní
  • Naši paleolitičtí předkové zemřeli mladí, tak proč bychom jedli jejich stravu?
  • Jen hádáme, co naši předkové jedli
  • Paleo dieta není založena na vědě

Dr. Loren Cordain, zakladatel moderní paleo diety, se těmto mýtům velmi elegantně věnoval v článku z roku 2016, který ukázal, že eliminace mléčných výrobků a obilnin ve skutečnosti zlepšuje poměr živin získaných ze stravy. Na rozdíl od ovoce a zeleniny, kterých můžete při paleo dietě jíst tolik, kolik chcete, obsahují obiloviny a mléčné výrobky jen velmi málo základních živin. Těch pár, které obilí a mléčné výrobky mají - vitamín D a kyselina listová - jsou ve skutečnosti dodatečně přidávány a nemusí být kvalitní. Je tedy více než nepravděpodobné, že by paleo dieta nahrazením těchto potravin chudých na živiny potravinami na živiny bohatými způsobovala nedostatek živin.

Bill Nye sdílel tuto kritiku ve své populární show na Netflixu, aby paleo dietu pošpinil. Problém je v tom, že paleo dieta nikdy netvrdila, že je celá z bílkovin nebo masa. Ve skutečnosti je paleo stravou spíše rostlinnou, než živočišnou! V jednom z prvních publikovaných článků definujících paleo dietu Dr. Loren Cordain, Dr. S. Boyd Eaton a Dr. Staffan Lindeberg zdůraznili, že typický poměr rostlinné a zvířecí stravy ve většině společností lovců a sběračů se pohyboval v rozmezí 35–65 na 65–35, ale žádná společnost nejedla výhradně zvířecí nebo výhradně rostlinné jídlo. Bílkoviny se pohybovaly od 19 do 35 procent jejich stravy, ale nikdy ne více než 35 procent kvůli nebezpečí něčeho, čemu se říká „králičí hlad“, tedy otrava bílkovinami, ke které by mohlo dojít při nedostatečné konzumaci tuků.

Je pravda, že paleo dieta je dietou s nižším obsahem sacharidů, než má obecná strava. Ale je to proto, že jediný způsob, jak získat často doporučovaných 60% vašich kalorií ze sacharidů, je konzumace chleba a jednoduchých cukrů. Stejně tak je pravda, že naši paleolitičtí předkové pravidelně procházeli krátkými obdobími ketózy - zejména ti, kteří žili v chladnějších prostředích. Ale nebylo to z vlastní vůle. Věříme, že dlouhodobá ketogenní strava není zdravá. Typická lovecko-sběračská strava obsahovala 22–40% kalorií ze sacharidů, což odpovídá nízkosacharidové stravě. Ještě důležitější je zdroj těchto sacharidů - ovoce a zelenina, ne vysoce zpracované sladké potraviny, které jíme dnes.

"Je pravda, že naši předkové lovci a sběrači měli mnohem kratší délku života. Průměrná délka života a stárnutí jsou však dvě velice rozdílné věci. Průměrná délka života 35 neznamená, že ve věku 30 let budete vypadat jako uschlý starý muž nebo žena. Uvědomme si, že často docházelo ke kojenecké úmrtnosti, nemocem a násilí. Důležitějším ukazatelem je modální věk smrti - věk, ve kterém zemře největší počet lidí. Pro společnosti lovců a sběračů to bylo číslo velmi podobné modernímu modálnímu věku. Lovci a sběrači však netrpěli chronickými onemocněními a problémy moderní doby, kterými dnes trpíme my."

Tato teorie je pravdivá, protože se jedná o velmi učený odhad založený na velkém množství etnografických údajů. Mýtem naopak je, že dnešní paleo dieta je o konzumaci přesně stejných potravin, které naši předci jedli. To ani není možné. Většina rostlinných a živočišných potravin z té doby totiž již neexistuje. Paleo dieta je šablonou pro lepší výživu člověka, je založená na napodobování potravin, které jedli naši předkové. I když to není dokonalé, věříme, že strava založená na naší přirozené šabloně je zdravější, než jíst obecnou stravu, o které víme, že je zánětlivá.

V počátcích neexistoval žádný konkrétní výzkum paleo stravy. To platí o každé vědecké teorii. Stejně jako u většiny dobrých vědeckých teorií byla i paleo dieta vyvinuta skupinou respektovaných vědců, včetně Dr. Lorena Cordaina, Dr. S. Boyda Eatona a Dr. Staffana Lindeberga, kteří strávili roky čtením dostupného výzkumu a formováním hypotéz. A nyní existuje rychle rostoucí tělo výzkumu, který má za cíl jejich teorii podpořit.

1. Cordain, L. a kol., Počátky a vývoj západní stravy: zdravotní důsledky pro 21. století. Am J Clin Nutr, 2005. 81 (2): str. 341-54.

usercartmagnifiercross